Verejné obstarávanie

 

Por.

číslo

Dátum zverejnenia zákazky

Špecifikácia predmetu

zákazky

CPV kód

(Spoločný slovník VO)

Termín

dodania   tovaru/služby/

stavebných prác

Lehota na predloženie ponuky

Dátum zadania zákazky (uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom)

1.

1.8.2013

Výpočtová technika

30213100-6 Prenosné počítače

48620000-0 Operačné systémy

Predpokladaná doba trvania zmluvy na dodanie tovaru  je tri (3) mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

do 14:00 hod., 16. augusta 2013

 

Certificates and licences

magic-bvqiManagement system of MAGIC TRADING CORPORATION, a. s. was awarded with the certificate of quality in October 2004 by company BVQI in accordance with standards ISO 9001:2000 which increased the value of the company. Recertification is realized regularly Company is the NCAGE code holder and the holder of the authorization to trade in military material.