MTC SLOVAKIA a.s.

Komplex mobilného rádiologického laboratória

Miesto realizácie projektu: MTC SLOVAKIA, a.s., Kuzmányho 940/11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Názov a stručný opis projektu: Komplex mobilného rádiologického laboratória.

Projekt bol orientovaný priemyselný výskum komplexu mobilného rádiologického laboratória – zariadenia schopného nasadenia pri ochrane civilného obyvateľstva v prípade priemyselných jadrových havárií  ale aj v prípade teroristického použitia jadrovej zbrane a tzv. špinavej zbrane hromadného účinku.
Transferom inovácii získaných výskumom a spracovaním úplnej dokumentácie komplexu sa zvýšila konkurencieschopnosť spoločnosti a budúcou realizáciou stavby zariadenia sa podporia aj subdodávateľské subjekty z regiónu.

Názov a sídlo prijímateľa: MTC SLOVAKIA, a.s., Kuzmányho 940/11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ukončenie projektu: Október 2015

 

 

www.economy.gov.sk

www.siea.sk

Výška poskytnutého príspevku: 636 329,82 €